ayrı

1. zərf Xüsusi, tək, başqası ilə bağlı olmayaraq, müstəqil, özbaşına. O, ataanasından ayrı yaşayır. Ayrı gəzib dolanmaq. Ayrı düşmək – aralı düşmək, uzaq düşmək, uzaqlaşmaq, əlaqəsini itirmək. Ailədən ayrı düşmək. – Vətəndən ayrı düşüb indi laməkan ölürəm. X. N.. Alagözlü, səndən ayrı düşəli; Ah çəkməkdən bağrım qana dönübdür. A. Ə.. Sənin vəziyyətin o qədər də çıxılmaz . . deyil, sən ancaq bir-iki gün öz ailəndən ayrı düşmüsən. M. S. O.. Ayrı salmaq – ayırmaq, uzaqlaşdırmaq, əlaqənin kəsilməsinə səbəb olmaq. Gəlin, çox yormayın sevgilinizi; Fələk ayrı saldı deyəsən bizi. S. V..
2. sif. Başqa, əlahiddə, qeyri, digər. Ayrı bir iş. Ayrı məsələ. Ayrı adam. Onun paltarı ayrı parçadandır. – Gördü bir ayrı arı bu halı; Arılardan soruşdu əhvalı. S. Ə. Ş.. Mən də: – Məlik Məmməd, Qırat nağıllarından ayrısını bilmirəm, – deyə bacım kifayətləndi. S. S. A..
3. Qoşma mənasında. Qərar etməz könül zülfündən ayrı. Nəs.. Səndən ayrı bağrım kababə dönmüşdür. M. P. V.. ayrı-ayrı zərf Hər biri ayrıca olaraq, başqa-başqa, bircə-bircə. Hər kəsi ayrı-ayrı başa salmalı. – Axşamçağı idi, kənd əhalisi işlərini qurtarıb, arvadlar və kişilər ayrı-ayrı küçə ağzında . . çömbəlmiş oturmuşdular. B. T.. // Tək-tək, bəzi. Ayrı-ayrı tənqidi qeydlər. – Bağ-bağça öz yaşıl donunu çoxdan tökmüş, ayrı-ayrı ağaclarda beş-on saralmış yarpaqdan başqa bir şey qalmamışdı. M. İ.. Ayrı-ayrılıqda – təklikdə, birini təklikdə götürdükdə, özözlüyündə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Ayri — Ayri, amerikanische Palmenart, s.u. Ebenholz …   Pierer's Universal-Lexikon

  • ayrı — sf. 1) Yerleri bir olmayan Beraber misiniz, ayrı mısınız? 2) Başka, başka türlü Bu ayrı konu. 3) zf. Yalnız, tek başına Birleşik Sözler ayrı ayrı ayrı basım ayrı cinsten ayrı çanak yapraklılar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AYRI — Ayreli …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • Ayri Hotel Nice (Nice) — Ayri Hotel Nice country: France, city: Nice (City Centre) Ayri Hotel Nice Location Ayri Hotel Nice is easily accessible, as it is centrally located, just opposite the railway station. Rooms The hotel boasts air conditioned bedrooms that are… …   International hotels

  • ayrı ayrı — sf. 1) Birbirinden ayrı olan, değişik Ayrı ayrı işleri var. 2) zf. Her biri ayrı olarak Yemeklerin tadına ayrı ayrı baktı. 3) zf. Her biri için Çocuklara ayrı ayrı armağanlar aldım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayrı-seçkilik — bax ayrı seçki. <Əşrəf> . . atasının iki qardaşın arasında ayrı seçkilik saldığını xatırlayanda tutuldu. İ. Ş.. Xəlil ağlı kəsəndən bəri əmisigillə özləri arasında ayrı seçkilik görməmişdi. İ. Məlikzadə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayrı basım — is. Genellikle bir dergide yayımlanmış bilimsel bir yazının ayrı bir broşür olarak basımı Bir formalık ayrı basımlar eser diye gösterilmezse, korkarım pek çoğumuzun eser listeleri hayli fakir kalırdı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayrı düşmek — 1) birbirinden uzakta kalmak 2) mec. uyuşmamak Düşüncelerimiz çok ayrı düşüyor …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ayrı-sayrı — (Xanlar) başqa, kənar. – Bir ayrı sayrı sözü gətdi, ortalığı qatdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ayrı-seçki — is. Tərəfgirlik, üzgörəlik; ədalətsizlik, bir tərəfin üstün tutulması, obyektiv münasibət göstərilməməsi. Ayrıseçki salmaq. – <Mahmud və Xolmoqorsev> hələ arxada ikən, qışladan şəhərə bərabər gedir, ayrı seçki bilmədən restoranda yeyibiçir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.